1960 – Rites de passage

Voor de 20-jarige Balthasar is er een leven vóór en een leven ná 5 april 1960. Op die datum word ik namelijk ingelijfd in het leger, val ik per direct onder de krijgstucht, en heb ik niets meer over mijn eigen leven te vertellen. De ondergeschiktheid immers is de ziel van de militaire dienst, die bevolkt wordt door meerderen en minderen. Een meerdere heeft per definitie gelijk, de mindere altijd ongelijk. Het net opgekomen broekie is een oliebol, een filler en de minste van de minderen. Elke andere is hem de baas en kan hem álles laten doen. Verweer bestaat niet.
Mijn nummer is 400106399, maar ik ben een nul.
Lees verder 1960 – Rites de passage

Intermezzo 2 – De jaren vijftig

Jukebox met tientallenn keuzenummers
Jukebox met tientallen keuzenummers

Kregen in de eerder beschreven jaren vijftig de klassieke en de gewijde muziek de ruimte via Schola Cantorum en het ’s-Hertogenbosch Jongerenkoor, het populaire lied is er tot nu toe wat bekaaid van afgekomen. Daar zat niks achter, het is gewoon zo gelopen met die blogs. Maar gelukkig is daar het fenomeen van het Intermezzo, dus dat ga ik deze keer nou eens helemaal wijden aan figuren als…  Lees verder Intermezzo 2 – De jaren vijftig